Визийн мэдээлэл

2023-01-23


2023 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын Засгийн газар Монгол Улсад аялал жуулчлалын зорилгоор 30 хүртэл хоногийн хугацаагаар зорчих 34 улсын иргэдийг визийн шаардлагаас 2026 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрийг хүртэл чөлөөлсөн. Эдгээр орнуудад Франц, Испани, Португал, Монако багтаж байна. 

Харин албан /А1-А3/, ажил хэргийн /К1/ болон бусад зорилгоор зорчих иргэдэд зохих ангиллын виз урьдчилан авсан байх шаардлага хэвээр үргэлжилнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү хуудаснаас хүлээн авна уу.

Монгол Улсын виз олгох журам.