Худалдаа, эдийн засгийн харилцаа

2022-10-24


2016 он
Нийт худалдааны эргэлт- 27,1 сая ам.доллар
Экспорт- 7,6 сая ам.доллар
Импорт- 19,5 сая ам.доллар

2017 он
Нийт худалдааны эргэлт- 38,1 сая ам.доллар
Экспорт- 5,7 сая ам.доллар
Импорт- 32,4 сая ам.доллар

2018 он
Нийт худалдааны эргэлт- 44,5 сая ам.доллар
Экспорт- 5,4 сая ам.доллар
Импорт- 39,1 сая ам.доллар

2019 он
Нийт худалдааны эргэлт- 42,3 сая ам.доллар
Экспорт- 5,05 сая ам.доллар (свитер, пуловер, джемпер, жилет, өргөгч, ачигч, буулгагч зэрэг машин механизмд зориулалттай эд анги)
Импорт- 37,3 сая ам.доллар (үнэртэй ус, ариун цэврийн ус, ликер, виски, конъяк, архи)