Консулын үйлчилгээний тариф

2022-10-24


Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 195 дугаар тогтоолоор “Улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-нд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан консулын үйлчилгээний хураамж нь валютын ханшаас шалтгаалан бага хэмжээнд хэлбэлзэж байгаа тул тус ЭСЯ-наас 2022 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дараах тарифыг мөрдөнө.

КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

 Үйлчилгээний нэр

Хуульд заасан хэмжээ  

Суугаа улсын мөнгөн тэмдэгтээр

Нэг. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ

Төрсний бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох

10 ам.доллар

10 евро

Төрсний гэрчилгээ дахин олгох

Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгэх

Эцэг (эх) тогтоосны бүртгэлд бүртгэх

Төрсний болон гэрлэсний гэрчилгээг сольж олгох

Нас барсны бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгох

Монгол Улсын иргэний үнэмлэх анх удаа олгох болон 25, 45 насанд сольж олгох

Биеийн давхцахгүй өгөгдөл (гарын хурууны хээ)-ийн бүртгэлд бүртгэх

5 ам.доллар

 5 евро

Монгол Улсын иргэний үнэмлэх дахин олгох

20 ам.доллар

 20 евро

Үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох

50 ам.доллар

 50 евро

Монгол Улсад буцах үнэмлэх олгох

15 ам.доллар

 15 евро

 

Хоёр. Нотариатын үйлчилгээ, консулын баталгаа

 

 

 

 

Итгэмжлэл гэрчлэх

10 ам.доллар

 10 евро

Баримт бичгийн орчуулга гэрчлэх /1 хуудас/

5 ам.доллар

5 евро

Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх /1 хуудас/

Баримт бичигт зурсан гарын үсгийг гэрчлэх

ГХЯ-ны 2015 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр гаргасан шийдвэрийн дагуу тус ЭСЯ-ны консулын үйлчилгээний хураамжийг зөвхөн бэлэн бусаар буюу банкны шилжүүлэг, карт, чекээр авна.

Анхаарах зүйлс:
Үндэсний гадаад паспорт захиалах, бичиг баримтын орчуулгыг гэрчлэх, тодорхойлолт авахад өөрийн биеэр хүрэлцэн ирэхийг шаардахгүй бөгөөд бүрдүүлсэн үнэн зөв баримт бичгийг ЭСЯ-ны шуудангийн хаягаар үйлчилгээний хураамж (чек эсвэл банкны шилжүүлэг хийсэн баримт), буцах дугтуй (хүлээн авагчийн хаягтай, зохих ангиллын марктай, suivi дугаартай)-н хамт ирүүлнэ. Бусад үйлчилгээг Иргэний улсын бүртгэлийн хууль, Нотариатын тухай хуульд заасны дагуу зайлшгүй өөрийн биеэр ирж үйлчилгээ авна.

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМНЫ ХАРИЛЦАХ ДАНС:
Bank Account (IBAN): FR76 3000 3037 6300 0507 2547 446
Beneficiary’s name: Ambassade de Mongolie
Address: 5 avenue Robert-Schuman, 92100 Boulogne-Billancourt
BIC CODE: SOGEFRPP